להתחברות

הזכות לנישואין בישראל

 

במסגרת סוגית נישואי התערובת יוצגו הטיעונים בדבר האיסור של נישואין אלה על פי ההלכה ומאידך גיסא יושם דגש על ההשלכות ביחס לציבור עולי חמ"ע והיקפה של הבעיה, אשר בהעדר גיור זמין ובהתחשב באמביבלנטיות של העולים ביחס לגיור, וגישות של חלק מבתי הדין לפיהן גיורם של גרים בטל בדיעבד בשל אי שמירת מצוות – רבים מאוד אינם יכולים להינשא וכך יהיה המצב גם ביחס לילדיהם והדורות הבאים.