להתחברות

הזכות לנישואין בישראל

הסכנות בנישואי תערובת

הסכנות בנישואי תערובת

התרת נישואי התערובת עלולה לגרום לסכנות שונות לחברה היהודית: צמצום מספר היהודים בארץ, שחיקת הזהות היהודית, פילוג העם היהודי והחרפת ההתבוללות בתפוצות. לכן, אין להתיר נישואין אזרחיים.

 

לפירוט דבריהם של בעלי העמדה.

התועלת בנישואי התערובת

התועלת בנישואי התערובת

עידוד נישואי תערובת בישראל הוא מהלך חיובי גם משום שנישואין מסוג זה יסייעו להתמודדות עם השסע החברתי וגם בגלל שהם יפתרו את הצורך בהטמעתם התרבותית של עולים, שאינם יהודים מבחינה הלכתית, בחברה היהודית.

 

בעלי העמדה: שי זרחי, דני סטטמן

 

נכון להיום, אין אפשרות לערוך נישואין בין-דתיים בארץ. מאידך- זוגות מעורבים נהנים מהכרה כנשואים במידה ונישאו בחו"ל או כ"ידועים בציבור".

יש הטוענים שהתרת נישואי התערובת תוביל להרחבת התופעה וממילא אין להתירה, או לחילופין שיש להיאבק בה בדרכים לא משפטיות אלא חינוכיות/תרבותיות. אחרים סבורים שההרחבה דווקא יכולה להועיל ללכידות של החברה הישראלית ולכן יש לעודד אותה.

להרחבה.