להתחברות

הזכות לנישואין בישראל

 

במסגרת סוגיית הנישואין ומיהו יהודי יוצגו הטיעונים בעד ונגד פריצת המסגרת האורתודוכסית הממסדית בשל פגיעתה בגרים מהם נשללת הזכות להינשא והעובדה כי פגיעה זו משתרעת היום גם על גרים שהתגיירו בגיור אורתודוכסי מודרני, בין בחו"ל ובין בישראל, ועל שלילת הזכות לנישואין מרבים המוכרים כזכאי שבות מכח גיור לא אורתודוכסי. יוזכר הטיעון שבלא פריצת מסגרת הנישואין הקיימת היום בישראל, רוב הדור הבא של יהדות העולם לא יוכל להינשא בישראל וההשלכות שיש לכך על עתיד מדינת ישראל וזיקתה ליהדות