להתחברות

הזכות לנישואין בישראל

נישואין אזרחיים מחייבים גט

נישואין אזרחיים מחייבים גט

אין הבדל הלכתי  בין נישואין אזרחיים לנישואים רגילים . "חזקה , אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות". לפיכך נישואין שכאלו מחייבים גט . לפחות מדין ספק .

תקפים ,אבל לא מחייבים גט

תקפים ,אבל לא מחייבים גט

נישואין אזרחיים תקפים מבחינה הלכתית אבל רק כנישואי "בני נוח" . מכיוון שבמיוחד בישראל ברור שמי שנישא בנישואין אזרחיים רצה במפורש שלא להתחתן כדת משה וישראל הרי שבפירוקם אין צורך בגט הלכתי .

 

סוגיה זו טרם נערכה.