להתחברות

הזכות לנישואין בישראל

תמונת מצב

תמונת מצב

 

תיאור המצב הקיים בסוגיית חופש הנישואין בקרב הציבור היהודי והציבור הלא-יהודי; הסדרת הזכות לנישואין תחייב גם שינוי בתחום הגירושין

השוואה בינלאומית

השוואה בינלאומית

ניתוח השוואתי  למצב במדינות העולם האחרות;
אורי יכניס טקסט

להעלות מקור : http://marriage.hiddush.org.il/

מה נשתנה

מה נשתנה

התפתחות בשנים האחרונות בהשוואה לעבר ;

עמדות הציבור

עמדות הציבור

עמדות הציבור. הפער הגדול שבין המדיניות הקיימת בישראל לבין רצונו של הציבור היהודי הבוגר. עמדות שונות של המגזרים השונים בחברה היהודית. עמדות הציבור הערבי.

מסמכי יסוד

מסמכי יסוד

 

 

תיאור המצב הקיים בסוגיית חופש הנישואין בקרב הציבור היהודי והציבור הלא-יהודי; הסדרת הזכות לנישואין תחייב גם שינוי בתחום הגירושין