להתחברות

הזכות לנישואין בישראל

 

בסוגיית הנישואין והשוויון המגדרי יובאו הטיעונים לכאן ולכאן באשר לחלקה ותפקידה של האישה בטקס הנישואין המסורתי, הטיעונים הנשמעים בתוך האורתודוכסיה באשר לצורך לשדרג את תפקידה של האישה בנישואין [תוך אזכור של מסורת הנישואין הארצישראלית כפי שחקר פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן, ואשר בה יש התייחסות די עקבית לזיקת הנישואין כ"שותפות", וכמובן הטיעונים הדורשים את פריצת הגבולות האורתודוכסיים לכיוון נישואין דתיים לא אורתודוכסיים ונישואין אזרחיים בשל עצם העובדה שבמתכונת המסורתית יש פגיעה בשוויון המגדרי.|